پرینتر سه بعدی در دندانپزشکی

استفاده از پرینتر سه بعدی در دندانپزشکی دیجیتال

بدیهی است که در صنعت پزشکی استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی وجود دارد. پرینترهای سه بعدی در دندانپزشکی باید بسیار دقیق باشند ، بسته به کاربرد ، از رزین های مختلفی در پرینتر های سه بعدی دندانپزشکی استفاده می شود و بسیاری از رزین های تخصصی صرفاً برای چاپگرهای سه بعدی دندانپزشکی ایجاد شده اند.

ادامه مطلب